سه‌شنبه ۱۳۹۴/۶/۳۱ - ۱۱:۳۴

((آگهي مزايده حراج حضوری))

به گزارش  روابط عمومی شهرداری شبستر ،  شهرداري شبستر در نظر دارد باستناد مجوز شماره 66-94/5/27شوراي اسلامی شهرمقداری از آهن آلات ضایعاتی و تانکر 29 هزار لیتری شهرداری را از طریق حراج حضوری به متقاضیان واگذار نمايد ، جهت شركت در جلسه حراج حضوري رعايت شرايط زير الزامي مي باشد. شرايط: 1-شركت كنندگان در جلسه مي بايست مبلغ 40/000/000 ريال بعنوان ضمانت شركت در مزايده به حساب جاري 1-1576977-11-2014 بانك قرض الحسنه مهر ايران واريز و رسيد آن را جهت ثبت نام در مزايده به واحد مالي شهرداري تحويل نمايند. 2-شركت كنندگان در مزايده حداكثر تا 13مهرماه فرصت دارند تا برگ شرايط مزايده را دريافت و همچنين واريز سپرده را انجام دهند. 3-تاريخ برگزاري حراج حضوري روزسه شنبه مورخ 94/7/14در محل پارک موتوری شهرداري واقع در ميدان معلم رأس ساعت 12 ظهر صورت خواهد گرفت. 4-برنده مزايده در اموال ثمن معامله را بايد بلافاصله به عوامل اجرايي مزايده پرداخت و يا به حساب شهرداري واريز نمايند در غير اينصورت سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 5-شرکت کنندگان قبل از جلسه حراج می توانند از اموال فروش رفته دیدن نمایند. 6-چنانچه شركت كننده اي، سپرده به حساب شهرداري واريز ننمايد حق شركت در حراج حضوري را ندارد. 7-اموال بفروش رفته پس گرفته نخواهد شد در صورت انصراف هر يك از شركت كنندگان بعد از خريد اجناس سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 8-شرکت کنندگان می توانند جهت رویت آهن آلات همه روز در ساعات اداری به محل پارک موتوری شهرداری مراجعه نمایند. سیروس اشرفی- شهردارشبستر