اخبار ویژه

با هدف زیباسازی منظر شهری، شهرداری شبستر از اواخر هفته گذشته اقدام به کاشت ۵ هزار بوته گل های مختلف فصل زمستان در میادین مختلف شهر کرده است.
كاشت ۵ هزار گل فصلی توسط شهرداری شبسترشروع شد
با هدف زیباسازی منظر شهری، شهرداری شبستر از اواخر هفته گذشته اقدام به کاشت ۵ هزار بوته گل های مختلف فصل زمستان در میادین مختلف شهر کرده است.
جایگاه مسافردر ضلع جنوبی میدان معلم توسط واحد خدمات شهری نصب گردید.
نصب جایگاه مسافردر ضلع جنوبی میدان معلم
جایگاه مسافردر ضلع جنوبی میدان معلم توسط واحد خدمات شهری نصب گردید.
واحد خدمات شهری شهرداری شبستر در محل دفن زباله های شهری  اقدام به دفن بهداشتی زباله کرد .
دفن بهداشتی زباله های شهری توسط واحد خدمات شهری شهرداری شبستر
واحد خدمات شهری شهرداری شبستر در محل دفن زباله های شهری اقدام به دفن بهداشتی زباله کرد .
مهندس اشرفی شهردار شبستر صبح امروز با حضور سرزده از هفته بازار شهر به منظور رسیدگی و نظارت به وضعیت بازار هفتگی و بررسی و رفع مشکلات از جمله رفع سد معبر و شنیدن مشکلات فروشندگان و ساماندهی سرویسهای بهداشتی بازدید بعمل آورد .
بازدید سرزده مهندس اشرفی شهردار شبستر از هفته بازار
مهندس اشرفی شهردار شبستر صبح امروز با حضور سرزده از هفته بازار شهر به منظور رسیدگی و نظارت به وضعیت بازار هفتگی و بررسی و رفع مشکلات از جمله رفع سد معبر و شنیدن مشکلات فروشندگان و ساماندهی سرویسهای بهداشتی بازدید بعمل آورد .
واحد خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شبستر در راستای زیباسازی محیط شهری 3 هزار بوته کلم تزئینی را در بخش های مختلف شهر کاشت.
كاشت 3 هزار گل فصلی توسط شهرداری شبسترشروع شد
واحد خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شبستر در راستای زیباسازی محیط شهری 3 هزار بوته کلم تزئینی را در بخش های مختلف شهر کاشت.