پنجشنبه ۱۳۹۶/۶/۲۳ - ۹:۵۷

نصب جایگاه مسافردر ضلع جنوبی میدان معلم

جایگاه مسافردر ضلع جنوبی میدان معلم توسط واحد خدمات شهری نصب گردید.

به گزارش روابط عمومیشهرداری شبستر ، واحد خدمات شهری شهرداری شبسترجهت رفاه حال شهروندان ومسافران عزیز درمیدان معلم اقدام به نصب جایگاه مسافر نموده است.