دوشنبه ۱۳۹۷/۴/۲۵ - ۹:۳۹

هشدار در مورد آتش سوزی مراتع شهر شبستر

واحد آتش نشانی شهرداری شبستر با صدور پیامی از عموم همشهریان خواست اقدامات ایمنی در مورد جلو گیری از آتش سوزی مراتع شهر شبستر را رعایت نمایند .

به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، باتوجه به بارندگیهای پی درپی بهاره سال جاری وذخیره قابل توجه نزولات جوی درخاک شاهد رشد انبوه ومتراکم گیاهان ونباتات علوفه ای در باغات و مراتع هستیم. هرچند این امر بعداز چندین سال خشکسالی پدیده ای بسیار خجسته ونوید بخش ومایه خیر و برکت است ولی نباید فراموش کنیم که از اواخر بهار و با اوج گرفتن گرمای هوا  زمینه آتش سوزی واحتمال گسترش آن نیز چندین برابر سالهای اخیر شده است. لذا از کلیه گردشگران -کوهنوردان و همشهریان با فرهنگ شبستر تقاضا میشود که ضمن مراقبت جدی از زمینه سازی چنین حوادثی (آتش افروختن بی مورد وغیر احتیاطی -بی دقتی  در خاموش کردن آن و‌...)جلوگیری و درصورت مشاهده آتش سوزی مراتع حتی بسیار کوچک ضمن مشارکت درخاموش کردن وجلوگیری از گسترش آن موضوع را سریعا با آتش نشانی شهرداری شبستر در میان بگذارند.

 

امروز جمعه مورخ ۹۷/۰۴/۲۲ از ساعت ۱۰/۲۰ دقیقه صبح هشت مورد آتش سوزی در مناطق مختلف دیزج خلیل رخ داده که توسط آتش نشانی شبستر مهار واز گسترش آن به مناطق دیگر جلوگیری گردید

 

امروز راس ساعت ۱۴/۰۵ دقیقه مورخ ۹۷/۰۴/۲۲ اطلاع حاصل شد که در روبروی پادگان زمینهای بایر وباغات هلو آتش گرفته عوامل آتش نشانی شبستر به محل حادثه اعزام وآتش را خاموش وا ز گسترش آتش به باغات دیگر جلوگیری کردند

 

امروز مورخ ۹۷/۰۴/۲۲ راس ساعت ۱۴/۴۰ دقیقه اطلاع حاصل شد که درجانبازان ۷ زمینهای بایر آتش گرفته بلافاصله به محل اعزام  وآتش را خاموش کر دیم

 

امروز مورخ ۹۷/۰۴/۲۲ راس ساعت ۲۱/۲۰ دقیقه اطلاع حاصل شد در پشت رستو ران واثقی زمینهای بایر آتش سوزی رخ داده بلافاصله به محل اعزام وآتش را مهارکردیم

 

  این چهار پیام بالا در یک روز از طرف مسئول واحد آتش نشانی شهرداری شبستر ارسال شده که نشان میدهد اوضاع آتش سوزی مراتع و زمین های بایر بسیار وخیم است و از مردم عزیز خواهشمند هستیم به توصیه توصیه های ایمنی توجه کنند و از روشن کردن آتش در مراتع خود داری نمایند.

 

شماره تماس واحد آتش نشانی: ۱۲۵