یکشنبه ۱۳۹۷/۵/۱۴ - ۸:۲۳
با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال انجام می شود

  عملیات ساماندهی جداول خیابان شیخ محمود شبستری 

سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از عملیات اجرایی جدول کشی در خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ،  سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از عملیات اجرایی جدول کشی در خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد و اظهار کرد : 
وضعیت جداول خیابان شیخ محمود شبستری با توجه به گذشت مدت زمان زیاد دچار فرسودگی و در نقاط مختلف این خیابان دچار شکستگی شده بود و نیاز به بازسازی داشت همچنین برای بدنه سازی و افزایش عرض خیابان شهرداری شبستر اقدام به سرپوشیده کردن کل جداول این خیابان ، همچون خیابان پاسداران شبستر می نماید .
عملیات این پروژه که به طول تقریبی یک کیلومتر می باشد با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری انجام میشود .