شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۷ - ۹:۵۶
با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال انجام می شود:

موسویان : عملیات ساماندهی قسمت شرقی جداول خیابان شیخ محمود شبستری

سیدباقرموسویان شهردار شبستر از عملیات اجرایی جدول کشی قسمت شرقی خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ،  سیدباقرموسویان شهردار شبستر  از عملیات اجرایی جدول کشی قسمت شرقی خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد و اظهار کرد : 
وضعیت جداول خیابان شیخ محمود شبستری با توجه به گذشت مدت زمان زیاد دچار فرسودگی و در نقاط مختلف این خیابان دچار شکستگی شده بود و نیاز به بازسازی داشت همچنین برای بدنه سازی و افزایش عرض خیابان شهرداری شبستر اقدام به سرپوشیده کردن قسمت  غربی این خیابان نمود .
عملیات این پروژه که به طول تقریبی یک کیلومتر هم طرف شرقی و هم قسمت غربی می باشد با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری انجام میشود .
خیابان شیخ محمود شبستری با توجه به موقعیت جغرافیایی در شهر یکی از پرتردد ترین خیابانهای شبستر است و بار ترافیکی زیادی در این مسیر وجود دارد.