به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، ، باتوجه به اجرای پروژه های متعدد شهرداری از بدو شروع به کار دور پنجم شورای اسلامی شهر تاکنون خوشبختانه این فعالیت ها توسط شهروندان منصف  و نیک اندیش دیده شده است که بسیاری به صورت شفاهی و حضوری و برخی نیز به صورت کتبی با ارائه به شورای اسلامی شهر از این اقدامات قدر دانی نموده اند .

شهردار محترم شبستر
باسلام و تحیت

خرسندیم که تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و نظام مقدس جمهوری اسلامی  مسئولانی بر مصادر امور تکیه می زنند که شیفتگان خدمت به مردم  و خلق خدا هستند. گرچه این مهم در ادارات ، نهادها  و سازمانهای مختلف  قابل رویت  است اما در فعالیت های شبانه روزی کارکنان شهرداری شبستر دیدنی تر  و مثال زدنی تر است که نمونه بارز  آن را می توان در مناطق مختلف شهر مشاهد نمود.مع الوصف بر خود وظیفه می دانم از تمام اعضای محترم شورای اسلامی و کارکنان خدوم شهرداری در همه امور ، نهایت سپاس و امتنان را داشته باشیم.

رقیه نمازی رئیس شورای اسلامی شهر شبستر