به گزارش روابط عمومي شهرداري شبسترسید باقر موسویان از آزادسازي و تملک دو واحد تجاری در خیابان گلشن راز شمالی خبر داد و اظهار کرد: در جهت تعريض معبر با هزينه كرد بالغ بر 2/356/350/000 ریال، واحد تجاري به متراژ 13/34 متر مربع ( با مالکیت آقای سقایی ) و واحد تجاري به متراژ 7/15متر مربع ( با مالکیت وراث مرحومین طیبی و صادقی ) همزمان با آغاز سال جدید در طی 10 روز تملك و تخريب گرديد. شهردار شبستر افزود : این واحدها با توجه به مصالحه با مالکین آنها آماده تخریب و بازگشایی معبر بود که یکی از واحد ها چند روز مانده به عید و واحد تجاری جنب بانک ملی مرکزی صبح امروز شهرداری اقدام به تخریب نمود سید باقر موسویان گفت : امیدواریم با همکاری مالکین محترم واحدهای تجاری قدیمی در این مسیر قسمتی از معبر در سال آینده باز شود . موسویان شهردار شبستر در ادامه خاطر نشان کرد : در جهت سیاست تعریض و آزادسازی مسیر خیابان‌های اصلی شهر، آماده توافق و مصالحه با مالکان واحد های تجاری قدیمی است و متقاضیان می‌توانند به واحد حقوقی شهرداری مراجعه کنند.