اخبار ویژه

 شهرداری شبستر جهت تجهيز ماشين آلات عمراني خود يك دستگاه كاميون بنز كمپرسي از محل اعتبارات داخلی  خريداري کرد.
خرید یک دستگاه کمپرسی جهت پروژه های عمرانی شهرداری شبستر
شهرداری شبستر جهت تجهيز ماشين آلات عمراني خود يك دستگاه كاميون بنز كمپرسي از محل اعتبارات داخلی خريداري کرد.