اخبار ویژه

در اولین روزهای کاری شهرداری شبستر یکی از خوش حسابترین شهروندان شهر شبستر به نام حاج رشید ارتجاعی با پرداخت عوارض سطح شهری و عوارض کسب و پیشه نشان داد که شعار شهروند خوب ، شهر زیبا را میسازد در عمل محقق میشود.
 حاج رشید ارتجاعی یکی ازخوش حسابترین شهروندان شبستر
در اولین روزهای کاری شهرداری شبستر یکی از خوش حسابترین شهروندان شهر شبستر به نام حاج رشید ارتجاعی با پرداخت عوارض سطح شهری و عوارض کسب و پیشه نشان داد که شعار شهروند خوب ، شهر زیبا را میسازد در عمل محقق میشود.
سیدباقرموسویان شهردار شبستر ازمراحل پایانی عملیات جدول کشی قسمت شرقی خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد
تسریع در عملیات ساماندهی جداول خیابان شیخ محمود شبستری اولویت کاری شهرداری شبستر
سیدباقرموسویان شهردار شبستر ازمراحل پایانی عملیات جدول کشی قسمت شرقی خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد
سید باقرموسویان شهردار شبستر از احداث یک میدان جدید در شبستر خبر داد.
عملیات احداث میدان پروفسور رحمان زاده شبستر شروع شد
سید باقرموسویان شهردار شبستر از احداث یک میدان جدید در شبستر خبر داد.
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از عملیات اجرایی جدول کشی در خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد.
  عملیات ساماندهی جداول خیابان شیخ محمود شبستری 
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از عملیات اجرایی جدول کشی در خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد.
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از آسفالت بلوار ولایت شبستر خبر داد.
عملیات تراش و روکش آسفالت در بلوار ولایت شبستر + تصاویر
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از آسفالت بلوار ولایت شبستر خبر داد.