اخبار ویژه

سیدباقرموسویان شهردار شبستر ازمراحل پایانی عملیات جدول کشی قسمت شرقی خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد
تسریع در عملیات ساماندهی جداول خیابان شیخ محمود شبستری اولویت کاری شهرداری شبستر
سیدباقرموسویان شهردار شبستر ازمراحل پایانی عملیات جدول کشی قسمت شرقی خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد
سید باقرموسویان شهردار شبستر از احداث یک میدان جدید در شبستر خبر داد.
عملیات احداث میدان پروفسور رحمان زاده شبستر شروع شد
سید باقرموسویان شهردار شبستر از احداث یک میدان جدید در شبستر خبر داد.
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از عملیات اجرایی جدول کشی در خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد.
  عملیات ساماندهی جداول خیابان شیخ محمود شبستری 
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از عملیات اجرایی جدول کشی در خیابان شیخ محمود شبستری خبر داد.
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از آسفالت بلوار ولایت شبستر خبر داد.
عملیات تراش و روکش آسفالت در بلوار ولایت شبستر + تصاویر
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از آسفالت بلوار ولایت شبستر خبر داد.
آیا مردم شبستر در جریان احداث یادمان شهدای گمنام واقع در تپه نورالشهدا پارک بزرگ میشو قرار دارند⁉️
جریان احداث یادمان شهدای گمنام واقع در تپه نورالشهدا پارک بزرگ میشو
آیا مردم شبستر در جریان احداث یادمان شهدای گمنام واقع در تپه نورالشهدا پارک بزرگ میشو قرار دارند⁉️