اخبار ویژه

آیا مردم شبستر در جریان احداث یادمان شهدای گمنام واقع در تپه نورالشهدا پارک بزرگ میشو قرار دارند⁉️
جریان احداث یادمان شهدای گمنام واقع در تپه نورالشهدا پارک بزرگ میشو
آیا مردم شبستر در جریان احداث یادمان شهدای گمنام واقع در تپه نورالشهدا پارک بزرگ میشو قرار دارند⁉️
طی جلسه ای که با حضور دکتر باقری رئیس گروه شهرسازی و معماری استانداری آذربایجان شرقی و خانم مهندس کاملی از واحد فناوری اطلاعات استانداری و مسئولین شهرسازی و Gis شهرداری شبستر در استانداری برگزار شد مراحل عملیاتی GIS در شبستر مورد ارزیابی قرار گرفت .
روند اجرای پروژه پایلوت GIS شهر شبستر بسیار خوب و ارزشمند است 
طی جلسه ای که با حضور دکتر باقری رئیس گروه شهرسازی و معماری استانداری آذربایجان شرقی و خانم مهندس کاملی از واحد فناوری اطلاعات استانداری و مسئولین شهرسازی و Gis شهرداری شبستر در استانداری برگزار شد مراحل عملیاتی GIS در شبستر مورد ارزیابی قرار گرفت .
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از تکمیل آسفالت ریزی محله چهل گزی شبستر خبر داد.
ساماندهی محله چهل گزی انجام شد
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از تکمیل آسفالت ریزی محله چهل گزی شبستر خبر داد.
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از تکمیل آسفالت ریزی محله چهل گزی شبستر خبر داد.
ساماندهی محله چهل گزی شبستر انجام شد
سیدباقرموسویان شهردار شبستر صبح امروز از تکمیل آسفالت ریزی محله چهل گزی شبستر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، واحد فنی و شهرسازی شهرداری شبستر احداث آبرو و آسفالت کوچه های کوی فدک را در دستور کار خود قرار داد.
احداث آبرو و آسفالت کوی فدک در دستور کار شهرداری شبستر
به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، واحد فنی و شهرسازی شهرداری شبستر احداث آبرو و آسفالت کوچه های کوی فدک را در دستور کار خود قرار داد.