اخبار ویژه

به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، عملیات سنگ فرش مسیر یادمان شهدای گمنام از پارک میشو با سرعت در حال انجام است .
عملیات لاشه چینی و سنگ فرش مسیر یادمان شهدای گمنام / گزارش تصویری
به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، عملیات سنگ فرش مسیر یادمان شهدای گمنام از پارک میشو با سرعت در حال انجام است .
واحد عمرانی و شهرسازی شهرداری شبستر با آغاز فصل کاری عملیات تعریض بلوار ورودی شبستر از طرف تسوج را شروع کرد .
آغاز عملیات تعریض بلوار ورودی شهر از طرف تسوج
واحد عمرانی و شهرسازی شهرداری شبستر با آغاز فصل کاری عملیات تعریض بلوار ورودی شبستر از طرف تسوج را شروع کرد .
شهردار شبستر خبر داد : استخرسینه کاها در بلوارخروجی شهر شبستر به سمت شهرتسوج در راستای ساماندهی وبهسازی این بلوار توسط شهرداری شبستر تملک گردید.
عملیات عمرانی دربلوار خروجی شهر شبستربه سمت تسوج توسط شهرداری شبستر
شهردار شبستر خبر داد : استخرسینه کاها در بلوارخروجی شهر شبستر به سمت شهرتسوج در راستای ساماندهی وبهسازی این بلوار توسط شهرداری شبستر تملک گردید.
مهندس اشرفی شهردار شهر شبستر از اتمام عملیات بهسازی و جدول گذاری خیابان حافظ شرقی و آسفالت ریزی این خیابان خبر داد.
اتمام عملیات جدول گذاری و آسفالت خیابان حافظ شرقی
مهندس اشرفی شهردار شهر شبستر از اتمام عملیات بهسازی و جدول گذاری خیابان حافظ شرقی و آسفالت ریزی این خیابان خبر داد.
">
مهندس اشرفی: عملیات بازگشایی و اتصال دو بلوار خروجی شبستر- تسوج آغاز شد
روابط عمومی شهرداری شبسترازعملیات بازگشایی و اتصال دو بلوار خروجی شبستر -تسوج و تعریض جاده خبر داد .